1. Faktury trzeba będzie wystawiać do siódmego dnia, po końcu miesiąca, w którym wykonano usługę lub sprzedano towar. Będzie możliwość wystawienia zbiorczej faktury za cały miesiąc.
2. Ulgi na złe długi-
Skrócenie terminu uznania wierzytelności za nieściągalną ze 180 do 150 dni. Ograniczenie warunków korzystania z ulgi, m.in. brak obowiązku zawiadamiania dłużnika. Obowiązek korekty VAT naliczonego po stronie dłużnika, zagrożony sankcją w wysokości 30 proc. kwoty VAT wynikającego z nieuregulowanych faktur, który nie został skorygowany.
3.Obowiązek podatkowy w WDT i WNT-Zlikwidowano obowiązek opodatkowania zaliczek w transakcjach wewnątrzwspólnotowych.
4.Przeliczenie walut obcych na potrzeby opodatkowania-Wprowadzono możliwość przeliczania kwot na fakturach według kursu wymiany Europejskiego Banku Centralnego.
5,Możliwość wystawiania faktur zbiorczych-
  W przypadku wielu dostaw w ciągu miesiąca dla tego samego kontrahenta można wystawić jedną fakturę zbiorczą – najpóźniej ostatniego dnia miesiąca.
6,Zmiana stawek na niektóre podatki i usługi-

    Stawka VAT z 8 proc. do 23 proc. wzrosły m.in. na:

  • napoje. przy przygotowaniu których wykorzystywany jest napar kawy lub herbaty, niezależnie od udziału procentowego tego naparu,
  • wyroby sztuki ludowej oraz rękodzieła i rzemiosła artystycznego, które posiadają atest Krajowej Komisji Artystycznej i Etnograficznej,
  • produkcję programów telewizyjnych i inne.

 

PODATEK DOCHODOWY

Przedsiębiorcy dokonując rozliczeń w 2013 r. muszą pomniejszyć koszty uzyskania przychodów o wartość ujętej w kosztach, ale nieopłaconej lub częściowo opłaconej transakcji, gdy:

  1. od terminu płatności minęło 30 dni (przy terminach krótszych lub równych 60 dni),
  2. od daty ujęcia wydatku w kosztach minęło 90 dni (przy terminach dłuższych niż 60 dni).

Kwota pomniejszenia wynosi dokładnie tyle, ile kwota zalegającej płatności. Pomniejszenia kosztów należy dokonać w okresie, w którym przypadają przywołane powyżej terminy.